nl / en

We delen ervaringen, geven praktische tips en reiken handvaten voor iedereen die een werking met mensen zonder en met beperking wil uitbouwen, maar er (nog) niet goed aan durft te beginnen.

Verwacht geen stappenplan met garantie op succes. Deze uitgave is een pleidooi voor een blijvend zoekproces. Die onderzoekende houding is net de kracht van inclusieve dans. Dankzij het werkproces van mensen met verschillende achtergronden laat je standaarden los, ontdek je wat dans kan zijn of word je gedwongen om je zekerheden in vraag te stellen.

Deze bundel zet je op weg, met concrete praktijken en voorbeelden. Niet meer en niet minder. We richten ons hierbij vooral naar dansmakers en docenten en leggen uit hoe je je danstaal kan verrijken door inclusieve dans toe te laten.

Met dank aan

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met Platform-K, Demos en de dansopleiding van het Conservatorium AP Antwerpen.

Deze publicatie kost 10 euro. Meer info en bestellen via info@danspunt.be.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback