nl / en

Onderzoek, netwerkverbreding en versterking

Danspunt wil mee de schouders zetten onder het onderzoek naar het bewaren, ontsluiten en levendig houden van dans in al haar facetten, nu en in de toekomst. Dat onderzoek wil Danspunt samen met de sector aangaan: het wordt vooral een gezamenlijk zoeken, niet zozeer naar juiste antwoorden, maar eerder naar verschillende stemmen en de rijkdom van die verscheidenheid.

De kracht van volksdans

Danspunt wil al doende leren en begint daarvoor haar zoektocht bij de volksdans. Volksdansers maken sinds jaar en dag een groot deel uit van onze achterban. Volksdans is van alle tijden en leeftijden, evolueert sinds eeuwen, is dynamisch en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Op welke manier gebeurt dat? Wat zijn de krachten van volksdansers? En wat kunnen we van hen leren?

Naast netwerkverbreding en versterking willen wij de noden, behoeftes en aspiraties van de vele volksdansgroepen in kaart brengen. Nadien willen we innovatieve projecten en evenementen uitwerken die tegemoet komen aan de vragen van de verschillende volksdansgroepen. En daarnaast willen we ook ondersteuning bieden bij het borgen en ontsluiten van volksdans.

© Frederik Sadones

© Gamze Bozkaya - Unsplash

Het wordt vooral een gezamenlijk zoeken, niet zozeer naar juiste antwoorden, maar eerder naar verschillende stemmen en de rijkdom van die verscheidenheid.

Wat stond er al op onze agenda?

In de lente van 2018 trokken wij het land rond en organiseerden we tal van gesprekstafels rond volksdans en erfgoed op verschillende locaties in Vlaanderen. Op 17 november 2018 organiseerden we de eerste RENDEZ-VOUS, een grote ontmoetingsdag met tal van workshops, dansmogelijkheden en uitwisselingsmomenten voor alle volksdansgroepen uit Vlaanderen en Brussel. In de lente van 2019 kon je op verschillende plaatsen in Vlaanderen een workshop ledenwerving volgen. Op 7 december 2019 vond de tweede RENDEZ-VOUS plaats, in Brussel, en op 25 oktober 2020 de derde editie, in Gent. Intussen was er ook een vierde editie op 30 oktober 2021 in Leuven!

Wat staat er nog op de agenda?

Rendez-Vous voor volksdansers 2022

De vijfde editie van Rendez-Vous zal plaatsvinden in het najaar van 2022. De exacte datum en locatie volgt later nog. Verwacht je aan een grote ontmoetingsdag met tal van workshops, dansmogelijkheden en uitwisselingsmomenten voor alle volksdansgroepen uit Vlaanderen en Brussel.

Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Danspunt onderzoekt of volksdans erkend kan worden op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Wat betekent dit voor de sector? Kan dit bijdragen tot de waardering van volksdans naar algemene perceptie en het beleid toe? Hoe kunnen we kennis die al meerdere generaties meegaat doorgeven? En welke acties kunnen we ondernemen om het borgen van volksdans als immaterieel erfgoed te garanderen?

In 2019 vond een eerste startvergadering plaats. Daar werd duidelijk dat dit een langdurig traject zal worden waar samenwerken en verbinden centraal staat. Eens we goed op weg zijn op dat pad kunnen de eerste stappen naar de erkenning worden gezet.  

Dansbank

Het archief van Danspunt werd overgebracht naar de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen. Nadien ontstond het idee om volksdansbeschrijvingen te ontsluiten in een publieke website. De bibliotheek nam immers onze gepubliceerde werken mee en we bleven achter met een hele grote collectie dansbeschrijvingen. Uit onze vele gesprekken met de sector bleek dat wij niet de enige zijn met een collectie dansbeschrijvingen en dat er een nood bestaat om deze kennis te delen: ‚Äėontsluiten‚Äô en ‚Äėborgen‚Äô zoals dat heet in erfgoedtermen. Een ideaal project voor Danspunt om onze schouders onder te zetten.¬†¬†

In eerste plaats vonden we in VVKB en IVV de ideale partners om dit project op te starten. Samen hebben we afgelopen jaar onze collecties verder gedigitaliseerd, een database gebouwd en nagedacht over hoe dit project vorm zou krijgen. Met als uiteindelijk doel een website waar deze dansbeschrijvingen (zo goed als) vrij toegankelijk zullen zijn voor de ge√Įnteresseerde danser, dansleider, onderzoeker, …¬†¬†

In tweede plaats zal de ‚ÄėDansbank‚Äô opengesteld worden naar iedereen die graag zelf ¬†een collectie volksdansbeschrijvingen wil delen. Hoewel de eerste focus ligt op Vlaamse volksdans is het de bedoeling dat alle volksdansstrekkingen hier hun repertoire kunnen plaatsen en terugvinden. Ook is het de bedoeling dat je ontbrekend materiaal kan aanvullen zodat Dansbank op termijn een zo volledig mogelijk tool wordt.¬†¬†

Wij hopen dit project aan het grote publiek te kunnen presenteren in het voorjaar van 2022. 

Kostuumregistratie

Dit project ontstond na een concrete vraag vanuit het veld naar een (online) programma waarmee je een collectie kostuums en attributen kan beheren. Na onderzoek bij verschillende groepen, dansgezelschappen, theaterkostuumwinkels en online stockbeheerprogramma’s bleek dat er geen programma bestaat waarbij stockbeheer ook gekoppeld kan worden aan de gebruiker(s) én dat ook online (en dus door verschillende gebruikers) kan draaien. Dit project zit nog in volle ontwikkelingsfase, verschillende opties worden overwogen. Op dit moment wordt gekeken in de richting van erfgoeddatabanken.  

Ben je ge√Įnteresseerd hier meer over te weten te komen of wil je graag meedenken? Contacteer dan leen@danspunt.be.

Covidproof dansen

Veel volksdansers hebben het dit afgelopen jaar zwaar te verduren gehad. Sommige groepen hebben manieren gevonden om toch nog te blijven dansen op momenten dat dit toegestaan werd, anderen hebben het dansen om verschillende redenen niet kunnen laten plaatsvinden. De komende maanden zullen we opnieuw in beperkte groep, op afstand en buiten kunnen dansen.  

Voor diegenen die heel veel zin hebben maar niet goed weten hoe, groepen die op zoek zijn naar extra repertoire of de enthousiaste danser thuis, wil Danspunt een duwtje in de rug geven onder de vorm van een reeks filmpjes waar verschillende covidproof dansen worden aangereikt.

Heb je zelf een idee waarvoor je hulp zoekt bij de uitwerking?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via leen@danspunt.be.

Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze projecten rond erfgoed.

Andere erfgoedpartners

Danspunt werkt samen met CEMPER en FARO voor verschillende projecten. Zit je zelf nog met vragen rond immaterieel erfgoed en je eigen praktijken? Breng ons zeker op de hoogte, indien we je zelf niet kunnen helpen verwijzen we je graag door naar de juiste persoon. 

© Dolo Iglesias - Unsplash

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback