nl / en

Een vzw oprichten

Lees de uitgebreide handleiding over het oprichten van een vzw, van Scwitch.

Stichters, oprichtingsakte, statuten

Om een vzw op te richten moet je sinds 2019 met minstens 2 stichtende leden zijn. In de vroegere wetgeving waren dit nog 3 leden. De stichtende leden kunnen personen of organisaties zijn.

De stichters houden een oprichtingsvergadering waarin ze samen beslissen de vzw op te richten. Ze kiezen een naam, schrijven de statuten, stellen de bestuurders aan. Ze maken samen de oprichtingsakte (check dit model oprichtingsakte van Scwitch).

De statuten van de vzw dienen opgemaakt te worden. In de statuten leg je uit wat het algemene doel, de werking van de vzw is. De statuten zijn een soort ‘grondwet’ die de grondregels binnen je vzw samenvat. Statuten in België moeten in het Nederlands of Frans zijn opgesteld.

Hulp nodig bij de opmaak van je statuten? Bekijk zeker:

Al deze modellen zijn aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving van 2019.

Welke formaliteiten?

Om de oprichting van de vzw officieel te maken, moet er een publicatie komen in het Belgisch Staatsblad. Dit kan digitaal via e-griffie.be (check de handleiding) of op papier. Hieronder vind je de uitleg voor indienen van statuten op papier.

Voor een oprichting van een vzw download je Formulier I van de FOD Justitie.

Op Formulier I vul je in:

 • Luik A: Identificatie van de vzw.
 • Luik B:
  • De tekst van de oprichtingsakte.
  • Onderaan: de namen en de functies van de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen.
  • Op de achterkant van het laatste blad zet je nog eens dezelfde namen en handtekeningen.
 • Luik C:
  • Vermeld per regel een bestuurder, eventueel ook de dagelijkse bestuurders.
  • Als je meer namen wil toevoegen dan het aantal beschikbare lijntjes, voeg je luik C een tweede keer toe en noteer je daar de resterende namen.
  • Onderaan: handtekening van de persoon die het formulier invult.

Daarnaast zorg je ook nog eens voor de oprichtingsakte en de akte van de benoeming van de bestuurders (en eventueel van de gemachtigden, dagelijks bestuurders en commissarissen), ondertekend door alle stichtende leden.

Druk alles enkelzijdig af en voorzie drie exemplaren van elk formulier.

Publicatiekost

Je betaalt een kost voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Check de tarieven en instructies voor betalingen.

Zorg ervoor dat je een betaalbewijs bij je hebt als je de papieren gaat neerleggen op de griffie.

Neerleggen

Je dient de formulieren en aktes (in drievoud) en het betalingsbewijs in bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van de vzw.

Via de website van de FOD Justitie kan je opzoeken waar je bevoegde ondernemingsrechtbank zich bevindt.

2. Nieuwe publicaties

Je hebt een nieuwe publicatie in het Belgisch Staatsblad nodig als:

 • je statuten wijzigen (bijvoorbeeld: je verandert je maatschappelijk doel, je wil je in orde stellen met de nieuwe vzw-wetgeving, je hebt nieuwe procedures voor aan- of afstelling AV of bestuurders, …).
 • je bestuur wijzigt
 • je de vzw stopzet of ontbindt

Voor een verandering van samenstelling in de algemene vergadering is dus geen nieuwe publicatie nodig.

3. Statutenwijziging of wijziging bestuur

Wie beslist?

Zowel het wijzigen van statuten als voor het benoemen, afzetten en ontslaan van bestuurders is de bevoegdheid van de algemene vergadering. De beslissing van de AV is pas geldig als die samenkomt en beslist volgens de juiste quora van aanwezigheid en meerderheid.

Welke formaliteiten?

Voor een statutenwijziging of een wijziging van je bestuur download je Formulier I en Formulier II van de FOD Justitie.

Op Formulier I vul je in:

 • Luik A: Identificatie van de vzw.
 • Luik B:
  • De wijzigingen die de AV bepaald heeft:
   • Bij statutenwijziging: De volledige nieuwe tekst van de statuten.
   • Bij bestuurderswissel: naam, adres en eventuele functie van de bestuurders die in of uit het bestuur stappen.
  • Onderaan vermeld je de namen en de functies van de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen.
  • Op de achterkant van het laatste blad zet je nog eens dezelfde namen en handtekeningen.
 • Luik C: Niet invullen.

Op Formulier II vul je in:

 • Luik A: Punt 1 en 2a identificatie van de vzw (zelfde als formulier I).
 • Luik B: Niet invullen
 • Luik C:
  • Enkel de onderdelen die relevant zijn of gewijzigd zijn. De rest laat je blanco.
   Bij wijziging bestuur: vermeld per regel een bestuurder die ontslag neemt of benoemd wordt.
  • Onderaan: handtekening van de persoon die het formulier invult.

Daarnaast zorg je ook nog eens voor een uittreksel van het verslag van de AV waarop de beslissing genotuleerd staat. Het gaat dan om de beslissing over toetreding of ontslag bestuurders, of de volledige tekst van de nieuwe statuten. Dit komt overeen met de tekst als in Formulier I luik B.

Druk alles enkelzijdig af en voorzie drie exemplaren van elk formulier.

Publicatiekost

Je betaalt een kost voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Check de tarieven en instructies voor betalingen.

Zorg ervoor dat je een betaalbewijs bij je hebt als je de papieren gaat neerleggen op de griffie.

Neerleggen

Je dient de formulieren (in drievoud), het uittreksel van de AV (in drievoud) en het betalingsbewijs in bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van de vzw.

Via de website van de FOD Justitie kan je opzoeken waar je bevoegde ondernemingsrechtbank zich bevindt.

Meer info of advies nodig?

Bij Scwitch lees je een uitgebreidere handleiding over het oprichten van een vzw.

Of contacteer Danspunt.

Danspunt strijkt in het najaar van 2019 neer in heel Vlaanderen met een infosessie over de nieuwe vzw-wetgeving. Meer info en inschrijven.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback