nl / en

Niet meer bevoegd

Sinds begin 2018 zijn de provincies niet meer bevoegd voor de zogenaamde persoonsgebonden materies (naast cultuur ook jeugd, sport en welzijn).

Dat betekent dat zij dus ook geen subsidies meer geven voor deze domeinen.

Wat nu?

De bevoegdheden en budgetten van de provincies worden verschoven naar de lokale overheden (= steden of gemeenten) en naar de Vlaamse Overheid.

Vanaf 2020 komt de Vlaamse Overheid met een nieuw decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Daarbinnen zijn vooral de Projectsubsidies voor bovenlokale Cultuurprojecten interessant voor wie culturele projecten opzet die de gemeentegrenzen overstijgen.

Meer info of advies nodig?

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback