nl / en

Laatste update: Vrijdag 14 januari 2022

Maatregelen vanaf 30 december 2021

Op 30 december 2021 kondigde het Overlegcomité een aantal aanpassingen aan van de coronamaatregelen. Deze zijn van toepassing vanaf 30 december 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Het Overlegcomité komt begin januari 2022 opnieuw samen om de maatregelen te evalueren dus er volgen mogelijks nog wijzigingen.

Let op: Dansactiviteiten kunnen binnen heel wat sectoren vallen: sport, cultuur, jeugdwerk, onderwijs, … Daarom volgt Danspunt de verschillende protocollen op en worden ze hieronder samengevat. Deze kunnen af en toe van elkaar verschillen en zelfs tot tegenstrijdige resultaten leiden op vlak van maatregelen die van kracht zijn bij jouw activiteit.

Ga dus goed na tegen welke sector jouw activiteit het meest aanleunt (cultuur, sport, …). Hierbij gaat de veiligheid van de deelnemende dansers/bezoekers steeds voorop.

 

Protocol sport

Danslessen

Danslessen vallen onder het protocol sport. Volgens het huidige protocol kunnen sportactiviteiten blijven doorgaan, zie Sport Vlaanderen. Tijdens het dansen zelf gelden er geen beperkende maatregelen.

Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van infrastructuur. We sommen ze hieronder voor je op.

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je vanaf 6 jaar¬†verplicht¬†een¬†mondmasker¬†dragen.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen¬†in de gangen, tribunes en kleedkamers,¬†‚Ķ.¬†Uitzondering: Indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er mondmaskers worden gedragen, vervalt de mondmaskerplicht. Dit is o.a. het geval tijdens het eten en drinken en tijdens dans- en sportactiviteiten, enz.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake¬†ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit¬†beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke¬†implementatieplan ventilatie¬†als leidraad.
 • Volgens het federale KB moet je¬†verplicht CO2-meters¬†plaatsen¬†in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de dans- en sportruimtes en de kleedkamers hieronder
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn¬†wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meter moet je op een voor de bezoeker¬†zichtbare plaats¬†ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2-meter moet je instellen op een¬†waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het¬†hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm¬†overschreden,¬†bevelen we aan te¬†voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

Kleedkamers

Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.

Publiek

Publiek is niet toegelaten.

 

Protocol cultuur

Onderstaande georganiseerde activiteiten vallen onder het protocol cultuur.

Repetities

Repetities van niet-professionele gezelschappen, verenigingen en clubs zijn verboden.

Vormingen, opleidingen en workshops

Vormingen, opleidingen en workshops¬†kunnen doorgaan en vanaf 30 december ook opnieuw in culturele, recreatieve of evenementi√ęle inrichtingen. Ze worden beschouwd als ‚Äėeen dienst van een vereniging aan consumenten‚Äô. De veiligheidsregels dienen wel nageleefd te worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygi√ęne, desinfecteren, goede verluchting, enz. ‚Ķ).

Activiteiten met kwetsbare doelgroepen 

Activiteiten met kwetsbare doelgroepen¬†kunnen doorgaan. De verduidelijking in het¬†Basisprotocol Cultuur¬†klinkt als volgt:¬†‚ÄúSociaal-culturele activiteiten, permanente vormingen en jeugdactiviteiten gericht op kwetsbare groepen zijn binnen wel nog toegestaan. Met name zijn dit activiteiten voor/met deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek. Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader.‚ÄĚ

Evenementen/georganiseerde activiteiten met publiek

Bv. voorstellingen, toonmomenten, optredens, …

 • Publiek toegankelijke evenementen en (culturele) voorstellingen binnen¬†kunnen vanaf 30 december opnieuw doorgaan, onder bepaalde voorwaarden. Ook¬†de binnenruimtes in de culturele en evenementensector zijn opnieuw open voor het publiek (feestelijke en recreatieve binneninfrastructuur blijft gesloten). Hier gelden opnieuw volgende¬†beperkingen:
  • Maximum 200 personen
  • Zittend
  • Met mondmasker
  • Verplicht CST-gebruik vanaf 50 personen.
 • Evenementen¬†buiten¬†kunnen mits enkele¬†strengere regels om crowding te voorkomen:
  • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
  • Maximaal √©√©n bezoeker/4 m2
  • Vanaf 100 bezoekers √©√©nrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.

Let wel:

 • De aanwezigheid van publiek bij¬†professionele en niet-professionele sportwedstrijden¬†en -trainingen¬†wordt verboden, zowel binnen als buiten.
 • Het¬†gebruik van¬†CST kan vanaf 12 jaar en 3 maanden (Uitzondering: in horeca en fitness vanaf 16 jaar).
 • Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.
 • Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.

 

Protocol Jeugdwerk

Via de Ambrassade kan je de jeugdwerkregels terugvinden.

 

Protocol Onderwijs

Dit geldt voor bv. activiteiten op scholen, academies, DKO, … Check de protocollen onderwijs Vlaanderen.

 

Minimale regels

Het blijft aangeraden om:

 • een¬†COVID-co√∂rdinator¬†te hebben (iemand die op de hoogte is van de geldende maatregelen en een aanspreekpunt is)
 • een¬†draaiboek¬†te hebben
 • deelnemers¬†vooraf te informeren¬†over de geldende maatregelen bij je activiteit
 • blijvende aandacht te hebben voor¬†hygi√ęnemaatregelen
 • te zorgen voor voldoende¬†verluchting

Zorg dat je verplichte voorbereiding is gebeurd (draaiboek, aanspreekpunt, ‚Ķ), organiseer je infrastructuur, hygi√ęne, ventilatie en zorg voor de nodige communicatie.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback