nl / en

Leningen en kredieten niets voor de danswereld? Think again! Misschien heb je tijdelijk cash flow nodig in afwachting van de storting van een subsidie? Of wil je investeren in een nieuwe dansvloer?

Formules als Cultuurkrediet en de Winwinlening zijn gericht op de creatieve sector. Ze komen van pas als je geen lening kan krijgen bij de bank, of als je bijvoorbeeld een rijke familielid hebt die belastingsvriendelijk in je dansproject wil investeren. 

Annemie Verlinden leidt deze tafel. Ze werkte jaren in de banksector en nu voor Cultuurloket. Ze is expert in kredieten en financiering in de cultuursector.

Terug naar het programmaoverzicht van d’inspiratiedag

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback