nl / en

Cera is een coöperatie van zo’n 400.000 vennoten, gelinkt aan de KBC Groep.

Cera geeft financiële steun aan  initiatieven die een positieve impact hebben op de samenleving, bijvoorbeeld kunst en cultuur maar ook sociale inclusieprojecten voor kwetsbare kinderen.

Hoe je die steun kan aanvragen, legt Alain Baeck van Cera je uit.

Terug naar het programmaoverzicht van d’inspiratiedag

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback